Náhledy na tyto bezpečnostní tabulky a značky nejsou aktualizovány stejně jako ceny a slouží jen jako orientační.
Pro aktuální kompletní nabídku a ceník prosím přejděte do našeho
e-shopu.
Návrat na HLAVNÍ STRÁNKU.

 

Kategorie: 20. Označení obalů

Popis zboží Rozměr Cena Kusů
Značení obalů nebezpečných látek

Kód: ZON01
Popis: E- výbušný
Materiál: fólie
obrazek neni k dispozici
A4 (fólie) 20.50
A5 (fólie) 12.30
A6 (fólie) 7.70
A7 (fólie) 4.30
A8 (fólie) 3.30
3x4 (fólie) 1.80
16ks 2x2,5 (fólie) 12.80
Značení obalů nebezpečných látek

Kód: ZON02
Popis: O - oxidující
Materiál: fólie
obrazek neni k dispozici
A4 (fólie) 20.50
A5 (fólie) 12.30
A6 (fólie) 7.70
A7 (fólie) 4.30
A8 (fólie) 3.30
3x4 (fólie) 1.80
16ks 2x2,5 (fólie) 12.80
Značení obalů nebezpečných látek

Kód: ZON03
Popis: F - vysoce hořlavý
Materiál: fólie
obrazek neni k dispozici
A4 (fólie) 20.50
A5 (fólie) 12.30
A6 (fólie) 7.70
A7 (fólie) 4.30
A8 (fólie) 3.30
3x4 (fólie) 1.80
16ks 2x2,5 (fólie) 12.80
Značení obalů nebezpečných látek

Kód: ZON04
Popis: F+ -extrémně hořlavý
Materiál: fólie
obrazek neni k dispozici
A4 (fólie) 20.50
A5 (fólie) 12.30
A8 (fólie) 3.30
A6 (fólie) 7.70
A7 (fólie) 4.30
3x4 (fólie) 1.80
16ks 2x2,5 (fólie) 12.80
Značení obalů nebezpečných látek

Kód: ZON05
Popis: T - toxický
Materiál: fólie
obrazek neni k dispozici
A4 (fólie) 20.50
A5 (fólie) 12.30
A6 (fólie) 7.70
A7 (fólie) 4.30
A8 (fólie) 3.30
3x4 (fólie) 1.80
16ks 2x2,5 (fólie) 12.80
Značení obalů nebezpečných látek

Kód: ZON06
Popis: T+ -vysoce toxický
Materiál: fólie
obrazek neni k dispozici
A4 (fólie) 20.50
A5 (fólie) 12.30
A6 (fólie) 7.70
A7 (fólie) 4.30
A8 (fólie) 3.30
3x4 (fólie) 1.80
16ks 2x2,5 (fólie) 12.80
Značení obalů nebezpečných látek

Kód: ZON07
Popis: Xn - zdraví škodlivý
Materiál: fólie
obrazek neni k dispozici
A4 (fólie) 20.50
A5 (fólie) 12.30
A6 (fólie) 7.70
A7 (fólie) 4.30
A8 (fólie) 3.30
16ks 2x2,5 (fólie) 12.80
3x4 (fólie) 1.80
Značení obalů nebezpečných látek

Kód: ZON08
Popis: Xi - dráždivý
Materiál: fólie
obrazek neni k dispozici
A4 (fólie) 20.50
A5 (fólie) 12.30
A6 (fólie) 7.70
A7 (fólie) 4.30
A8 (fólie) 3.30
3x4 (fólie) 1.80
16ks 2x2,5 (fólie) 12.80
Značení obalů nebezpečných látek

Kód: ZON09
Popis: C - Žíravý (korozní)
Materiál: fólie
obrazek neni k dispozici
A4 (fólie) 20.50
A5 (fólie) 12.30
A6 (fólie) 7.70
A7 (fólie) 4.30
A8 (fólie) 3.30
3x4 (fólie) 1.80
16ks 2x2,5 (fólie) 12.80
Značení obalů nebezpečných látek

Kód: ZON10
Popis: N -nebezpečný pro životní prostředí
Materiál: fólie
obrazek neni k dispozici
A4 (fólie) 20.50
A5 (fólie) 12.30
A6 (fólie) 7.70
A7 (fólie) 4.30
A8 (fólie) 3.30
3x4 (fólie) 1.80
16ks 2x2,5 (fólie) 12.80