Bezpečnostní tabulky a značky

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č.2/97 Sb. A § 11 nař.vl.č.173/97 Sb.

Firma : Obchodní jméno : STRO.M spol. s r.o., propagace
                             Sídlo : Mladoboleslavská 662,
                                       190 17 Praha 9 – Vinoř
                               IČO : 26721970
                               DIČ : CZ-26721970
Výrobek : Bezpečnostní a výstražné tabulky a značení z plastu.
                Bezpečnostní a výstražné tabulky a značení ze
                samolepící folie.
Popis výrobku : Bezpečnostní tabulky a značen slouží k předávání bezpečnostních informací, předcházení úrazům, zdravotním rizikům, požárům a různým haváriím.
Způsob posouzení shody : Posouzení shody bylo provedeno dle § 12, odst.4.,    písmeno a) zákona č.22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
Použité předpisy a normy : Zákon č.22/1997 Sb.
                                    Nařízení vlády č.173/1997 Sb.
                                    Nařízení vlády č.11/2002 Sb. částka 6
                                    Sb.zákonů č.25/1999 částka 11
                                    Nařízení vlády č.159/1997 Sb.
Prohlášení : Bezpečnostní  a výstražné tabulky a značky dodávané firmou STRO.M s.r.o., propagace, splňují základní požadavky  na výrobky, ve smyslu ustanovení § 2, písmeno e) zákona č.22/1997 Sb. A § 1, odst.2, nařízení vlády č.173/1997 Sb. Tyto výrobky jsou za běžných podmínek a obvyklém použití bezpečné. Současně jsou přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky.

V Praze dne 28.01.2003

                      ing. Luděk Weiss - Jednatel

 

Bezpečnostní tabulky si můžete koupit v naší prodejně v Praze 9, Vinoři ( kontakty) nebo prostřednictvím přehledného
e-shopu.http://www.stromprop.cz/eshop2/

Kategorie námi vyráběných a dodávaných bezpečnostních tabulek:

         
Výstražné Příkazové Zákazové Informační Požární
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky

         
Dokum.pož. Sdružené bez.tab. Další bez.tab. Dopravní prostředky Evaku.plány
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky

         
Pravidla bez.práce Označení obalů Fotolumini. značky První pomoc Zn. látek a předmětů
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky

 

 

Spřátelené weby:bezpečnostní tabulky.cz  bezpečnostní tabulky.eu  
bezpečnostní-tabulky.info bezpečnostní-tabulky.net  bezpečnostní tabulky    safetyplates.com