Bezpečnostní tabulky a značky

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

I.

Předmět spolupráce

Předmětem spolupráce je nabídka, distribuce a prodej bezpečnostních tabulek,
jejichž dodavatelem je firma STRO.M, dále jen dodavatel a odběratelem firma............................ .
 

II.

Zásady spolupráce

1.Dodavatel zajistí :
a)
dodávku bezpečnostních tabulek uvedených v nabídce odběrateli obratem,
nejpozději však do 14-ti dnů od zaslání požadavku odběratele
b)dodávku u nově zařazených tabulek a nebo počtu vyšších než 1 000 ks tabulek
uvedených v nabídce, uskuteční nejpozději do 14-ti dnů od zaslání požadavku odběratele

2.Odběratel zajistí :
a)
průzkum trhu
b)návrhy na nový sortiment bezpečnostních tabulek 

III.

Způsob prodeje a lhůty finančního vypořádání

1.Dodavatel poskytne odběrateli 15-ti % slevu oproti cenám uvedeným v nabídce.
2.Dodavatel poskytne odběrateli 17-ti % slevu oproti cenám uvedeným v nabídce při ročním odběru vyšším
než 100 000,- Kč.
3.Dodavatel bude fakturovat jednou za měsíc všechny objednávky došlé v průběhu určitého měsíce, s příslušnou
slevou. Odběratel se zavazuje, že bude hradit zaslané faktury v uvedených termínech splatnosti.
V opačném případě se odběratel zavazuje uhradit za každý den po splatnosti
faktury částku ve výši 0,1 % z fakturované částky.
4.Všechny objednávky, uskutečněné po nezaplacení faktur v termínu splatnosti
u předešlé objednávky, bude dodavatel zasílat odběrateli na dobírku.
 

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení platnosti této smlouvy
může být provedeno dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta je stanovena na dobu jednoho měsíce.
2.Smlouva o spolupráci je vyhotovena ve dvou výtiscích. Každá smluvní strana obdrží smlouvu jedenkrát.
3.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání odběratelem.
 

V Praze dne :

 Dodavatel :                                                                     Odběratel :
STRO.M spol. s r.o.Propagace
Mladoboleslavská 662
190 17 Praha 9 - Vinoř
IČO:
26721970                                                                 IČO:
DIČ:009-
26721970                                                           DIČ:
Tel : 286 852 858                                                            Tel :
       286 850 301
Fax : 286 852 858                                                           Fax :

bankovní spojení :                                                           bankovní spojení :
Česká spořitelna Praha 9                                   
č.ú.249924399/0800
ing. Luděk Weiss - jednatel

 

Bezpečnostní tabulky si můžete koupit v naší prodejně v Praze 9, Vinoři ( kontakty) nebo prostřednictvím přehledného
e-shopu.http://www.stromprop.cz/eshop2/

Kategorie námi vyráběných a dodávaných bezpečnostních tabulek:

         
Výstražné Příkazové Zákazové Informační Požární
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky

         
Dokum.pož. Sdružené bez.tab. Další bez.tab. Dopravní prostředky Evaku.plány
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky

         
Pravidla bez.práce Označení obalů Fotolumini. značky První pomoc Zn. látek a předmětů
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky

 

 

Spřátelené weby:bezpečnostní tabulky.cz  bezpečnostní tabulky.eu  
bezpečnostní-tabulky.info bezpečnostní-tabulky.net  bezpečnostní tabulky    safetyplates.com